Stowarzyszenie Nośmy dzieci

Stowarzyszenie „Nośmy Dzieci” na rzecz noszenia dzieci w chustach i miękkich nosidłach powstało w lutym 2008 roku z potrzeby podzielenia się z rodzicami wspaniałą ideą, jaką jest noszenie dzieci, które zapewnia im poczucie bliskości i buduje więzi na bazie zaufania. Noszenie w chuście daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłości. Rodzice zaś odzyskują wolne ręce i poczucie wiary we własne siły.

W ramach działalności Stowarzyszenie informuje rodziców o zaletach noszenia dzieci, typach chust i miękkich nosideł oraz o zasadach dobrego noszenia.

Ponadto Stowarzyszenie:

  • organizuje akcje informacyjne wśród pediatrów, psychologów, położnych i fizjoterapeutów zajmujących się najmłodszymi dziećmi,

  • organizuje pogadanki w szkołach rodzenia, placówkach opiekuńczych i fundacjach związanych z rodzicielstwem,

  • wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych,

  • propaguje ideę budowania więzi z dziećmi przez noszenie w chustach przez rodziców adopcyjnych i opiekunów tymczasowych,

  • zbiera i udostępnia publikacje oraz literaturę związaną z noszeniem dzieci i świadomym rodzicielstwem,

  • tworzy portal internetowy dla wszystkich zainteresowanych ideą noszenia dzieci w chustach.

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy mam noszących swoje dzieci w chustach. Pośród nich znalazło się również kilku producentów i dystrybutorów chust i nosideł miękkich, którzy najpierw byli noszącymi rodzicami. Swoje zauroczenie chustami przełożyli następnie na działalność zawodową i dzisiaj wspólnie z noszącymi Rodzicami szerzą wiedzę na temat noszenia dzieci w chustach, uważając, że nie chcą tylko sprzedawać, ale także działać na rzecz propagowania tej metody towarzyszenia dzieciom wśród Rodziców i personelu medycznego. Chcą również szukać wsparcia wśród lekarzy mających kontakt z najmniejszymi dziećmi, aby ich wiedza skompletowała doświadczenia noszących Rodziców.